Gröna Datacenter

För oss råder det ingen tvekan om att din IT ska vara säker och tillgänglig. Du ska kunna koncentrera kraften i din organisation till kärn-verksamheten och veta att du kan lita på underliggande tjänster och komponenter.

Vi har högt ställda ambitioner och tummar inte på kvalitén. Lika viktigt som att erbjuda stabil och säker infrastruktur så har vi länge haft en miljömedvetenhet och strävat efter att minska våra datacenters klimatpåverkan. Våra datacenter drivs på 100% förnybar energi, vår reservkraft drivs på miljöbränsle och våra datacenter är utformade för att inte slösa med energi.

Global infrastruktur med stora möjligheter

Våra datacenter finns på flera platser i världen och är sammanlänkade i vår globala infrastruktur för möjlighet till geografiskt spridda redundanta lösningar. Vi kan även etablera hybrida lösningar mellan våra datacenter och er existerande IT-funktion vare sig den är placerad lokalt hos er eller i tredje parts datacenter.

Våra datacenter i några korta punkter:

 • Redundant UPS, N+1
 • Reservkraft som startas automatiskt och testkörs regelbundet
 • Redundant kylsystem, N+1
 • Redundanta fiberförbindelser
 • 100% förnybar energi
 • Miljöbränsle till reservkraft
 • Inbrotts- och skalskydd Skyddsklass 3
 • Videoövervakning med inspelning
 • Larm och inpasseringssystem med loggning
 • Brandskyddsklass EI120
 • Direktkopplat larm till Räddningstjänsten
 • Automatiskt brandsläcksystem

Vi berättar gärna mer och du är mer än välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill besöka oss. Vi sätter gärna samman en guidad rundtur och lämpligt program, det är viktigt för oss att du ska känna trygghet med att våra datacenter faktiskt finns och är så bra som vi menar! Låt våra datacenter bli dina datacenter.